راز ذهنراز دراین است که بیاموزی ذهنت را متوقف کنی. همینکه دریابی چگونه ذهنت را متوقف کنی صاحب آن می شوی و ذهنت ابزار مفیدی برایت می شود . آنوقت زمانی از ذهنت استفاده می کنی که به آن احتیاج داری وهرموقع به آن نیاز نداشتی می توانی کنارش بگذاری . اگر چنین نکنی دشمنان ذهن تو را تصاحب خواهند کرد .مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها